Concurso de docentes no sera anulado asegura ministro de educación