Donan equipo a hospital San Isidro de Tocoa, Colón